Liyuan Zhang

Professor

Department of Physics, Southern University of Science Technology

No. 1088 Xueyuan Road, Xili, Nanshan District

Shenzhen 518055, P.R. China

Email: zhangly@sustech.edu.cn 

TEL: 0.86-755-88018201, Fax:086-755-88018204